ZDRAVO BIO!
Izdvojeno Medicina

Šta je samosabotaža i kako je prevazići?

Samosabotaža je onaj vid ponašanja koji stvara probleme pri ostvarivanju ciljeva. Na ovu strategiju nailazimo kada treba da se preduzme neka akcija zarad postizanja ciljeva. Tada osoba obično počne da otežava proces ostvarivanja ciljeva tako što se uglavnom ne uključuje nikako, ili to čini nedovoljno ili neadekvatno. Na neki način, sami sebi dajemo alibi za izostanak uspjeha ili neostvarivanje sopstvenih potencijala.

Samosabotaža je strategija koja se koristi u situacijama koje ugrožavaju samopouzdanje. To znači da pribjegavamo samosabotaži sa željom da ne ugrozimo svoj integritet, tako što ćemo radije izbjeći situaciju u kojoj bismo mogli da doživimo neuspjeh, nego što ćemo se usuditi da pokušamo.

Postoje individualne razlike i sklonosti da se ove strategije uvrste u uobičajen repertoar ponašanja. Sabotiranje sopstvenih napora može prerasti u životni stil i povratno onemogućiti osobu da uspješno funkcioniše u važnim oblastima života, kao što su interpersonalni odnosi i postignuća. Drugim riječima, kada se umjereno koriste, strategije samosabotaže mogu biti korisne i imati adaptivnu ulogu, što je isto bitno da osvijestimo kod sebe. Ali, u slučaju kada postanu uobičajeni obrazac ponašanja, prestaju da budu funkcionalne i onemogućavaju razvijanje šireg repertoara reakcija na zahtjeve realnosti.

Ako samosabotažu posmatramo kao strategiju čiji je osnovni cilj očuvanje samopouzdanja, onda bi se moglo reći da je za osobu prihvatljivije da se poziva na sopstvenu stidljivost ili anksioznost, nego da prizna kako nema hrabrosti da preuzme inicijativu. Slika o sebi i samopoštovanje će se lakše održati pozitivnim ako se neuspjeh u interpersonalnoj sferi tumači trajnim osobinama, jer uz takvo tumačenje implicitno ide uvjerenje da se na to ne može uticati. Time se održava iluzija o nemogućnosti promjene, a sopstvena odgovornost za budućnost interpersonalnih odnosa umanjuje. Šta je dio našeg životnog narativa koji smo uspostavili u djetinjstvu, na osnovu roditeljskih zabrana, kao kod našeg orla na početku priče? Veoma često su te zabrane postavljane iz najboljih namjera, te to doprinosi težem uviđanju problema.

Izvor: www.lovesensa.rs

Related posts

Biljka koja donosi zdravlje: Četiri veoma česta problema koja đumbir može da otkloni!

admin

Sedam simptoma koje nikako ne smijete da zanemarite

admin

Greške koje svi pravimo za doručak: Namirnice koje i nisu tako ZDRAVE kao što smo mislili!

admin

Leave a Comment