ZDRAVO BIO!

Nova medicina rada

PZU ‘’Nova Medicina rada“ u Nikšiću pruža usluge iz oblasti medicine rada i izdaje sve vrste ljekarskih uvjerenja.

Uz profesionalan i visoko stručan medicinski kadar, prijatno okruženje, ljubazno osoblje i povoljne cijene garantujemo tačnost, kvalitet i brzinu medicinske usluge.

Radno vrijeme

Radnim danima od 13:00 do 21:00.

Adresa

Vuka Karadžića 84, 81400 Nikšić

Kontakt

068/875-500
068/875-501
068-850-833

Instagram: @novamedicinarada